PRIVACYVERKLARING @

1) Inleiding

 • Deze verklaring beschrijft het beleid van Louwdijk Caravans (KvK 05069778) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Louwdijk Caravans biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals inkoop, verkoop en verhuur van caravans. Daarbij verwerkt Louwdijk Caravans ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Louwdijk Caravans werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals het RDW, VWE.
 • Louwdijk Caravans gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Louwdijk Caravans houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2) Contact met Louwdijk Caravans

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Louwdijk Caravans wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: (maandag  tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)

Mail: info@louwdijkcaravans.nl

Website: via het contactformulier op www.louwdijkcaravans.nl

Post: @

3) Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. Louwdijk Caravans verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die Louwdijk Caravans verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. Louwdijk Caravans verwerkt bijvoorbeeld alleen uw mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Louwdijk Caravans , of bijvoorbeeld het inkoopformulier en contactformulier.

4) Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die Louwdijk Caravans aanbiedt, kan Louwdijk Caravans de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. naam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. functie/beroep
 6. geboortedatum
 7. gebruikersnaam
 8. geslacht
 9. technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)
 10. overig

5) Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 1. om het voor u mogelijk te maken diensten via de website(s) van Louwdijk Caravans af te nemen op het gebied van inkoop, verkoop en verhuur van caravans (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Louwdijk Caravans niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
 2. de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
 3. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 4. evaluatie van evenementen en dienstverlening;
 5. uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 6. om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van Louwdijk Caravans ;
 7. om de website(s) van Louwdijk Caravans te verbeteren.

6) Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1. Louwdijk Caravans stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van inkoop, verkoop en verhuur van caravans ten behoeve van inkoop, verkoop en verhuur van caravans.
 2. Indien Louwdijk Caravans uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Louwdijk Caravans ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden [uitzonderingen, bijvoorbeeld waar toestemming is verleend?)].
 3. Louwdijk Caravans zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7) Beveiliging en bewaring

 1. Louwdijk Caravans neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Louwdijk Caravans zorg er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
 2. Louwdijk Caravans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Louwdijk Caravans uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Louwdijk Caravans uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8) Cookies en profilering

 1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Louwdijk Caravans bezoekt.  Op de website(s) van Louwdijk Caravans worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
 2. Daarnaast kan Louwdijk Caravans gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van @ te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Louwdijk Caravans   gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. [Bij gebruik van andere cookies, dat hier uitwerken of in aparte cookieverklaring opnemen. Van welke overige diensten maakt Louwdijk Caravans
 3. gebruik?]

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9) Websites van derden

De website van Louwdijk Caravans kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Louwdijk Caravans is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10) Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacyverklaringen van Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11) Wijzigingen

Louwdijk Caravans kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  

12) Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Louwdijk Caravans een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

13) Klachten

Louwdijk Caravans hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de eenmanszaak Louwdijk Caravans

Inkoopformulier

Welke gegevens verwerken we? Waarom verwerken we dit?
Naam klantcontact
Telefoonnummer klantcontact
E-mailadres klantcontact
Kenteken klantcontact
Bestand klantcontact

Contact

Welke gegevens verwerken we? Waarom verwerken we dit?
Naam klantcontact
E-mailadres klantcontact
Telefoonnummer klantcontact